Smith-Lake-Estates-Lot-10

The "Smith Lake Estates" full house plan.